Parnični postupak

Časopis: Pravo i porezi - 3.2006
Članak:
Parnični postupak
Stranica:
122.
Autor/i:
Sažetak:
    Sudska nadležnost (čl. 16. ZPP-a)
  • Stvarna nadležnost općinskih sudova (čl. 34. ZPP-a)
  • Odustanak od pravnog lijeka (čl. 349. ZPP-a)
Hashtags: