Stečajno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 3.2006
Članak:
Stečajno pravo
Stranica:
137.
Autor/i:
Sažetak:
    Pravo stečajnog upravitelja na naknadu troškova pri angažmanu poreznog savjetnika
Hashtags: