Oporezivanje potkapitaliziranih trgovačkih društava

Časopis: Pravo i porezi - 3.2006
Članak:
Oporezivanje potkapitaliziranih trgovačkih društava
Stranica:
56.
Autor/i:
Dr. sc. Nataša ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Postoje različiti načini financiranja trgovačkih društava. Ti načini ili oblici jesu dužničko nasuprot članskom financiranju, financiranje putem leasing-a, različitih hibridnih instrumenata, derivativnih financijskih instrumenata, te nekoliko tipova financijskih struktura, i drugi.

Među njima svakako najveću pozornost privlači odnos dužničkog i članskog financiranja ili preciznije odnos dužničkog i članskog kapitala u trgovačkom društvu. Taj odnos podrazumijeva razmatranje poreznog tretmana dividendi i kamata, poreza po odbitku, dvostruke porezne olakšice, transfernih cijena i brojnih drugih pitanja. No, upravo ta širina ove problematike upozorava na potrebu detaljnijeg proučavanja pitanja stanjene kapitalizacije ili potkapitalizacije.

Trgovačka društva se najčešće financiraju kombinacijom članskog i zajmovnog kapitala. Ako je zajmovni kapital veći u odnosu prema članskom kapitalu govorimo o pojavi stanjene kapitalizacije ili potkapitaliziranju. U stručnoj je literaturi navedena pojava poznata i kao poluga kapitala. Različiti pristupi poreznih zakonodavstava zemalja članica EU pitanju stanjene kapitalizacije razmatrani su u velikom broju slučajeva pred Europskim sudom, a rješidbe tog suda uvelike su utjecale na rješenja pitanja stanjene kapitalizacije pojedinih europskih zakonodavstava. Hrvatsko zakonsko rješenje tog pitanja pokazuje nedovoljno razrađenim. De lege ferenda trebalo bi razmotriti mogućnost izmjene u skladu s aktualnostima koja su nazočna u zemljama EU.

Hashtags: