Zastara tražbina u međunarodnoj trgovini

Časopis: Pravo i porezi - 3.2006
Članak:
Zastara tražbina u međunarodnoj trgovini
Stranica:
40.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Sažetak:
Vrijeme uopće, a osobito protek vremena ima veliku ulogu u nastanku, promjeni i prestanku određenih prava i obveza. U određenim okolnostima vrijeme postaje pravnom činjenicom, napose kad je riječ o zastari koja je kao poseban institut izravno vezan za ispunjenje ugovora. Nastupanjem zastare nastaje za ugovaratelje potpuno nova situacija koja ide u korist dužnika makar nije ispunio obvezu što je jedna od glavnih iznimaka u obveznom pravu koje je inače u načelu strukturirano u korist vjerovnika. Osobitu pozornost treba pridati osobitostima zastare u međunarodnoj trgovini.
Hashtags: