Odgovori na pitanja

Časopis: Pravo i porezi - 3.2006
Članak:
Odgovori na pitanja
Stranica:
148.
Autor/i:
Sažetak:
  Neoporezive naknade izaslanih radnika
 • Plaćeni dopust
 • Izbori za radničko vijeće
 • Probni rad
 • Određivanje duljine godišnjeg odmora
 • Obvezno osiguranje osobe na odsluženju vojnog roka
 • Prodaja novoizgrađene nekretnine
 • Obveza vođenja Knjige prometa
 • Okvirni ugovor
 • Osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja
 • Kvote radnih dozvola za strance
 • Zaštita prava na suđenje u razumnom roku
 • Djelokrug Državnog inspektorata u području rada i zaštite na radu
 • Utuživanje novčane tražbine po osnovi radnog odnosa koja se utvrđuje u bruto svoti
 • Usklađivanje poslovanja cestovnih prijevoznika sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu
 • Bjanko zadužnica - valjanost
Hashtags: