Upravno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 3.2006
Članak:
Upravno pravo
Stranica:
129.
Autor/i:
Sažetak:
    Građevinska dozvola - obnova postupka (čl. 52. Z0G-a i čl. l44. ZUP-a)
  • Lokacijska dozvola - obnova postupka (čl. 40. ZOPU i čl. 249. st. l. toč. 9. ZUP-a)
  • Drukčija interpretacija propisa koji je vrijedio u vrijeme određivanja visine poreza na dohodak nije nova činjenica ili dokaz kakav bi bio razlogom obnovi postupka
  • Posljedice neotklanjanja nedostatak u tužbi (čl. 29. ZUS-a)
  • temelj donesenog rješenja u upravnom postupku (čl. 202. ZUP-a)
Hashtags: