Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Časopis: Pravo i porezi - 3.2006
Članak:
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Stranica:
111.
Autor/i:
Sažetak:
    Čl. 116. Zakona o gradnji
  • Priključenje objekta na vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje
  • Problemi vezani uz nedovršene radove i nedostatke
  • Pravo uvida u spise predmeta
  • Rješenje o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine
  • Obavljanje poslova izrade idejnih rješenja za stambene građevine
Hashtags: