Novi instrumenti suzbijanja bespravne gradnje

Časopis: Pravo i porezi - 3.2006
Članak:
Novi instrumenti suzbijanja bespravne gradnje
Stranica:
48.
Autor/i:
Josip BIENENFELD, dipl. iur.
Sažetak:
U ovome se članku određuje pojam bespravne gradnje, te se iznosi kratak prikaz najvažnijih novih instrumenata za suzbijanje bespravne gradnje, koji su uvedeni novim Zakonom o gradnji i njegovom novelom, te novelom Zakona o prostornom uređenju i zakonima koji uređuju druga pravna područja. Uz to se daje i prikaz pravne prakse u primjeni nekih od navedenih propisa.
Hashtags: