Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

Časopis: Pravo i porezi - 3.2006
Članak:
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Stranica:
106.
Autor/i:
Sažetak:
    Ispunjenje uvjeta nezaposlenosti pri ostvarivanju povlastica iz čl. 61. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
  • Postupak nadzora nad robom dvojne namjene
  • Provedba carinskog postupka za osobni automobil kao predmeta nasljeđivanja
  • Procedure u vezi uvoza stroja u sklopu programa ... i mogućnosti korištenja carinskih olakšica
  • Izlaganje robe na međunarodnom sajmu
  • Postupak unosa strane gotovine, gotovine u kunama i čekovima
  • Regulativa carinskih povlastica
Hashtags: