(Novi) Zakon o sudovima

Časopis: Pravo i porezi - 3.2006
Članak:
(Novi) Zakon o sudovima
Stranica:
9.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Sažetak:
Autor se u ovome članku ne bavi baš svakom pojedinom odredbom novoga Zakona o sudovima (koji je stupio na snagu 29. prosinca prošle godine) što bi bio komentar Zakona, nego samo onim što smatra najvažnijim i/ili najzanimljivijim ili najaktualnijim, bilo da je riječ o preuzimanju starog ili pak o novom rješenju.
Hashtags: