Obvezni odnosi

Časopis: Pravo i porezi - 3.2006
Članak:
Obvezni odnosi
Stranica:
139.
Autor/i:
Sažetak:
    Konvalidacija ništetnog predugovora zbog nedostatka oblika sklapanjem valjanog glavnog ugovora
  • Štetna sporedna odredba u tipskom ugovoru (konačnost okončane situacije - konačnog obračuna)
  • Štetna sporedna odredba o gubitku prava kod prepaid mobilnih telefona
Hashtags: