Središnji državni ured za upravu

Časopis: Pravo i porezi - 3.2006
Članak:
Središnji državni ured za upravu
Stranica:
113.
Autor/i:
Sažetak:
  Može li se na temelju pisanog sporazuma u službu jedinice lokalne samouprave primiti stručni savjetnik iz općinskog suda
 • Može li se prema potrebi službe vježbenika premjestiti iz jednog državnog tijela u drugo
 • Promjena struke i vježbenički staž državnog službenika
 • Status preuzetih službenika koji ne ispunjavaju propisane uvjete za raspored na radno mjesto
 • Što se u državnoj službi smatra radnim stažem u struci
 • Primjena propisa za plaće osoba zaposlenih u ustanovama u predškolskom obrazovanju čiji je osnivač i u vlasništvu je jedinice lokalne samouprave
 • Ispunjavanje uvjeta za prijam u službu odnosno uvjeta za pristupanje polaganju državnog stručnog ispita
 • Primjena Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
 • Prijam u državnu službu osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, ali bez radnog staža u struci ili s radnim stažem kraćim od vremena određenog za vježbenički staž
 • Priznavanje dokupljenog (inozemnog) staža kao radnog staža u smislu Zakona o državnim službenicima i namještenicima
 • Ispunjavanje uvjeta iz natječaja za prijam u državnu službu
Hashtags: