Kazneno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 3.2006
Članak:
Kazneno pravo
Stranica:
138.
Autor/i:
Sažetak:
    Kršenje propisa o zaposleničkom vanjsko-trgovačkom poslovanju i oduzimanje imovinske koristi od d.o.o.-a
Hashtags: