Pravo i porezi 6/2019

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Novi zakoni – svibanj 2019. godine
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Posebni zastarni rokovi za naknadu štete
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
Posebne procedure u inspekcijskim postupcima u svjetlu Zakona o Državnom inspektoratu
Autor: Milan STIPIĆ, dipl. iur.
Dodjela bespovratnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta u 2019. godini
Autor: Alan VAJDA , mag. iur.
Ustrojstvo zadruge (II. dio)
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.
Jedinstvena pravila službeničkog sustava za državne i lokalne službenike (prijam, raspored, stavljanje na raspolaganje i prestanak)
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Porezno motrište troškova rezerviranja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Prigovor na privremeno porezno rješenje doneseno u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Mjere osiguranja naplate u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Potrošač – sloboda pružanja usluga – primjena prava EU-a – retroaktivnost
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Novi Zakon o tržištu kapitala – nematerijalizirani vrijednosni papiri i središnji depozitorij
Autor: Dr.sc. Morana DERENČINOVIĆ RUK , dipl. iur.
Učinci neusklađene sudske prakse na pravično suđenje
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Izdvajanje iz sustava centralnoga grijanja putem zajedničke kotlovnice – različita sudska praksa
Autor: Renata MARIĆ _ IVANOVIĆ, dipl. iur.
Oduzimanje nekretnine u privatnom vlasništvu radi izgradnje nerazvrstane ceste
Autor: Antun ŠAGOVAC , dipl. iur.
Primjena mjerodavnog prava na ugovorne odnose i nadležnost sudova odnosno arbitraža
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Državne potpore i prijava Europskoj uniji
Autor: Martina ŠTOREK , dipl. iur.
Izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Republike Hrvatske
Autor: Milena Čalić-Jelić , dipl. iur.
Jezik u pravu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo poljoprivrede
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika