Pravo i porezi

Tiskano izdanje 67,80 kn
E-izdanje 67,80 kn
Novi zakoni – svibanj 2019. godine
pip - 6.2019, str. 5
Posebni zastarni rokovi za naknadu štete
pip - 6.2019, str. 11
Posebne procedure u inspekcijskim postupcima u svjetlu Zakona o Državnom inspektoratu
pip - 6.2019, str. 14
Dodjela bespovratnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta u 2019. godini
pip - 6.2019, str. 19
Ustrojstvo zadruge (II. dio)
pip - 6.2019, str. 23
Jedinstvena pravila službeničkog sustava za državne i lokalne službenike (prijam, raspored, stavljanje na raspolaganje i prestanak)
pip - 6.2019, str. 29
Porezno motrište troškova rezerviranja
pip - 6.2019, str. 38
Prigovor na privremeno porezno rješenje doneseno u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak
pip - 6.2019, str. 45
Mjere osiguranja naplate u poreznom nadzoru
pip - 6.2019, str. 50
Potrošač – sloboda pružanja usluga – primjena prava EU-a – retroaktivnost
pip - 6.2019, str. 54
Novi Zakon o tržištu kapitala – nematerijalizirani vrijednosni papiri i središnji depozitorij
pip - 6.2019, str. 62
Učinci neusklađene sudske prakse na pravično suđenje
pip - 6.2019, str. 69
Izdvajanje iz sustava centralnoga grijanja putem zajedničke kotlovnice – različita sudska praksa
pip - 6.2019, str. 72
Oduzimanje nekretnine u privatnom vlasništvu radi izgradnje nerazvrstane ceste
pip - 6.2019, str. 82
Primjena mjerodavnog prava na ugovorne odnose i nadležnost sudova odnosno arbitraža
pip - 6.2019, str. 87
Državne potpore i prijava Europskoj uniji
pip - 6.2019, str. 93
Izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Republike Hrvatske
pip - 6.2019, str. 99
Jezik u pravu
pip - 6.2019, str. 103
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 6.2019, str. 104
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 6.2019, str. 112
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo poljoprivrede
pip - 6.2019, str. 118
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
pip - 6.2019, str. 118
Domaća sudska praksa i stajališta
pip - 6.2019, str. 120
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 6.2019, str. 139
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 6.2019, str. 146