Pravo i porezi

Tiskano izdanje 56,50 kn
E-izdanje 56,50 kn
Novi zakoni – rujan 2018. godine
pip - 10.2018, str. 3
Obnova postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina
pip - 10.2018, str. 5
Novi Zakon o šumama – kratki pregled odabranih pitanja
pip - 10.2018, str. 10
Obveze županije, općina i gradova u zaštiti životinja
pip - 10.2018, str. 17
Može li se sjednica predstavničkog tijela održati bez predsjednika
pip - 10.2018, str. 24
Zaštićeni najmoprimci – Zakon o izmjenama i dopunama zakona o najmu
pip - 10.2018, str. 29
Suživot negatorijske zaštite od imisija i prava na život u zdravoj životnoj sredini
pip - 10.2018, str. 36
Dostava odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu
pip - 10.2018, str. 46
Arbitražno rješavanje radnih sporova
pip - 10.2018, str. 51
Prikaz novog Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (II.)
pip - 10.2018, str. 54
Zasnivanje radnih odnosa u školskim ustanovama – poseban osvrt na novele Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (II.)
pip - 10.2018, str. 67
Plaće i druga materijalna prava radnika po kolektivnom ugovoru za Hrvatske autoceste iz 2018. godine
pip - 10.2018, str. 72
Uvjeti volontiranja stranaca u svjetlu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima
pip - 10.2018, str. 76
Ovlašteni tužitelj u predmetima USKOK-a
pip - 10.2018, str. 82
Prikaz Zakona o audiovizualnim djelatnostima
pip - 10.2018, str. 86
Jezik u pravu
pip - 10.2018, str. 90
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 10.2018, str. 91
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 10.2018, str. 92
Domaća sudska praksa i stajališta
pip - 10.2018, str. 97
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 10.2018, str. 116
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 10.2018, str. 124