Pravo i porezi 11/2021

Web izdanje 8,99
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Novi zakoni – listopad 2021. godine
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Izuzetno niska ponuda u postupcima javne nabave
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.
Uredsko poslovanje – administrativno-tehnička obrada akta
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Pravna analiza zakonitosti povećanja naknada u ugovorima o leasingu – I. dio
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.
Osobe s pravnim interesom u uređenju Zakona o obveznim odnosima
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Mogućnosti drukčijeg uređenja radnog vremena tehničkog osoblja školske ustanove
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Prestanak ugovora o radu sklopljenih do 60 dana u školskim ustanovama – analiza novoga zakonskog okvira Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Ključni izazovi u uređenju digitalnih platformi
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Trošarinsko oporezivanje duhanskih proizvoda
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Aktualnosti u obračunu primitaka likvidatora
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Primjena i regulacija zelenih poreza – o komparativnim iskustvima i budućim rješenjima
Autori: Matej BOŽANIĆ , mag. iur.
Prof. dr. sc. Nataša ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ
Novi način izvještavanja o stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Presuda na temelju priznanja
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Napad na službenu osobu
Autori: Goran BRKIĆ , dipl. soc. rad.
Goran LOJE, dipl. iur.
Kada i kako primijeniti odredbe Zakona o parničnom postupku u zemljišnoknjižnim postupcima
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.
Jezik u pravu
Autori: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Pitanja i odgovori