Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

Časopis: Pravo i porezi - 11.2021
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Stranica:
98.
Autor/i:
Sažetak:

Posebni porezi i trošarine

  • Uvoz vina od strane fizičke osobe
  • Tumačenje propisa o trošarinama kod kupoprodaje pogonskog goriva uz korištenje međunarodnih kartica za gorivo
  • Tumačenje propisa o trošarinama kod ishođenja posebnog odobrenja iz članka 114. Zakona o trošarinama
  • Proizvodnja likera u komercijalne svrhe – moguća porezna rješenja
  • Određivanje poreznog statusa proizvoda – mliječni kofeinski napitak
  • Korištenje transformatorskog ulja – namjena nije pogon ili grijanje
  • Obavijest o poreznom statusu vozila Fiat
  • Trošarinski status gina, soka od jabuka i vitamina C
  • Registracija male destilerije
  • Plaćanje posebnog poreza - bezalkoholna pića i kava
Hashtags: