Pravo i porezi

Novčane kazne u sudskim postupcima kao prihod Državnog proračuna
pip - 3.2004, str. 3
Zadužnica nakon Novele Ovršnog zakona 2003.
pip - 3.2004, str. 5
Ugovor o radu na određeno vrijeme i redoviti otkaz
pip - 3.2004, str. 11
Koji se općinski ili gradski porezi moraju prijaviti do 31. 3. 2004.
pip - 3.2004, str. 13
O poreznom postupku
pip - 3.2004, str. 16
Žalba u poreznom postupku
pip - 3.2004, str. 22
Raskid ugovora zbog zakašnjenja i neispunjenja (I.)
pip - 3.2004, str. 27
Šutnja kod sklapanja trgovačkih ugovora
pip - 3.2004, str. 32
Ugovor o zakupu broda u hrvatskom pravu
pip - 3.2004, str. 36
Prikaz Konvencije UN protiv korupcije i njezino značenje za RH - mjere za sprječavanje korupcije (čl. 5. do 14.)
pip - 3.2004, str. 38
Zakon o elektroničkoj trgovini - sklapanje ugovora u elektroničkom obliku i pružanje usluga informacijskog društva
pip - 3.2004, str. 46
Unutarnje tržište EU - usklađivanje tehničkog zakonodavstva
pip - 3.2004, str. 60
Vijesti iz Europske unije
pip - 3.2004, str. 63
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 3.2004, str. 69
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
pip - 3.2004, str. 75
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 3.2004, str. 75
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 3.2004, str. 78
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 3.2004, str. 79
Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 3.2004, str. 81
Ministarstvo pravosuđa
pip - 3.2004, str. 82
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 3.2004, str. 85
Državni inspektorat
pip - 3.2004, str. 87
Stvarno pravo
pip - 3.2004, str. 88
Obvezno pravo
pip - 3.2004, str. 88
Pravo trgovačkih društava
pip - 3.2004, str. 90
Radno pravo
pip - 3.2004, str. 91
Parnični postupak
pip - 3.2004, str. 92
Ovršni postupak
pip - 3.2004, str. 92
Prekršajno pravo
pip - 3.2004, str. 93
Kazneno pravo
pip - 3.2004, str. 94
Porezno pravo
pip - 3.2004, str. 95
Porez na dohodak
pip - 3.2004, str. 97
Porez na dobitak
pip - 3.2004, str. 100
Porez na dodanu vrijednost
pip - 3.2004, str. 101
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 3.2004, str. 102
Odgovori na pitanja
pip - 3.2004, str. 112
Pregled novih propisa
pip - 3.2004, str. 118