Pravo i porezi

Poslovna tajna
pip - 4.2009, str. 3
JEDNA ODLUKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O SUKOBU NADLEŽNOSTI U SVEZI STEČAJA
pip - 4.2009, str. 8
Kondemnatorna ili deklaratorna sudska zaštita u slučaju raskida kupoprodajnog ugovora zbog neispunjenja
pip - 4.2009, str. 8
Ugovor o najmu stana
pip - 4.2009, str. 13
Izmjenama i dopunama iz 2008. Pomorski zakonik je prihvatio nove međunarodne konvencije
pip - 4.2009, str. 22
Položaj i perspektiva žigova u suvremenim tržišnim uvjetima
pip - 4.2009, str. 25
Pravo na doplatak za djecu nije ustavno pravo
pip - 4.2009, str. 29
Uloga i značenje sindikata u hrvatskom radnom pravu
pip - 4.2009, str. 31
Prikaz novog Zakona o kaznenom postupku
pip - 4.2009, str. 0
Zaklada hrvatskih branitelja
pip - 4.2009, str. 42
Besplatna pravna pomoć
pip - 4.2009, str. 47
Plan Europske komisije za učinkovitiju borbu protiv prijevara na području PDV-a
pip - 4.2009, str. 57