Izmjenama i dopunama iz 2008. Pomorski zakonik je prihvatio nove međunarodne konvencije

Časopis: Pravo i porezi - 4.2009
Članak:
Izmjenama i dopunama iz 2008. Pomorski zakonik je prihvatio nove međunarodne konvencije
Stranica:
22.
Autor/i:
Prof. emeritus Ivo GRABOVAC
Sažetak:
Hrvatski Pomorski zakonik svojim posljednjim novelama od prošle godine između ostaloga je prihvatio odredbe triju konvencija, od kojih se prva veže uz Protokol o izmjenama Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine (1976.) iz 1996. godine (Protocol of 1996. to Amend the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976), koji je Republika Hrvatska ratificara, a znatno povisuje granice odgovornosti u odnosu na osnovnu Konvenciju. Potom je Hrvatska ratificirala i Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornsti i za štetu zbog onečišćenja pogonskim uljem iz 2001. godine (International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001), te je Zakonik nadopunjen odredbama te konvencije. Konačno je pretprošle godine usvojena Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina iz 2007. godine (Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007), pa je Pomiorski zakonik u očekivanju skorog stupanja na snagu te konvencije, preuzeo neke njezine odredbe.
Hashtags:
#Pravo, #Pravo