Besplatna pravna pomoć

Časopis: Pravo i porezi - 4.2009
Članak:
Besplatna pravna pomoć
Stranica:
47.
Autor/i:
Goran LOJE, dipl. iur.
Sažetak:
Besplatna pravna pomoć je način ostvarivanja prava pojedinaca na pristup sudu i drugim državnim tijelima. Ona se odnosi na sva ona državna tijela, odnosno na tijela s javnim ovlastima pred kojima pojedinci ostvaruju svoja prava, ili koja im nameću određene obveze. Značajno je da postupak ostvarivanja besplatne pravne pomoći u cijelosti ili djelomično podmiruje država, ali pod određenim uvjetima. Pri tome je potrebno uzeti u obzir materijalni položaj pojedinca koji ne može ostvariti pravo na pristup sudu ili drugim državnim tijelima, a da ne ugrozi svoje uzdržavanje ili uzdržavanje članova svoje obitelji. Dakle, namjera je da se i u praksi ostvari načelo jednakosti građana u postupcima pred državnim tijelima i institucijama.
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo