Pravo i porezi 1/2004

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Uvodnik
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC, glavni urednik
Pravo dokumentarnih akreditiva i međunarodna standardna bankarska praksa
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Marginalizacija poduzetništva i menadžmenta u RH
Autor: Dr. sc. Vidoje VUJIĆ
Koncentracija prema novom Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja
Autor: Branimir IVEKOVIĆ, dipl. iur.
Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima - novosti o temeljnom kapitalu dioničkog društva i dionice
Autor: Prof. dr. sc. Jakša BARBIĆ
Financijsko sudovanje ili financijski sud?
Autor: Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Pregled stopa poreza na potrošnju
Autori: Slavica BALAŠKO, dipl. oec.
Ivana VODA
Pojam i značajke porezno-dužničkog odnosa
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Nova zakonska rješenja i odgovornosti RH za nastalu štetu
Autor: Mr. sc. Ivica PEZO, dipl. iur.
Javni bilježnici kao sudski povjerenici u ostavinskom postupku
Autor: Slavko BABIĆ, dipl. iur.
Društva i ustanove jedinica lokalne samouprave i njihovo usklađivanje sa Zakonom o radu
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Novi Zakon o hrani kao supsidijarni izvor prava industrijskog vlasništva
Autor: Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.
ESOP - "radničko" dioničarstvo
Autor: Renata FLINTA, dipl. iur.
Vijesti iz Europske unije
Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Ministarstvo turizma
Obvezno pravo
Pravo trgovačkih društava
Autorsko pravo
Radno pravo
Nasljedno pravo
Parnični postupak
Prekršajno pravo
Kazneno pravo
Upravno pravo
Stvarno pravo
Porezno pravo
Porez na dobitak
Porez na dohodak
Porez na dobitak
Porez na dohodak
Stečajno pravo
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja