Ministarstvo financija - Carinska uprava

Časopis: Pravo i porezi - 1.2004
Članak:
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Stranica:
103.
Autor/i:
Sažetak:
    Uvoz osobnih automobila od strane doseljenika iz prekooceanskih zemalja
  • Carinski postupak pri uvozu doniranih vatrogasnih vozila
  • Oslobađanje od plaćanja uvoznih davanja pri uvozu lijeka
  • Carinjenje poštanske pošiljke
  • Otuđenje robe uvezene temeljem povlastica iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Hashtags: