Pravo i porezi

Odgovornost države za štetu zbog nezakonitog rada tijela državne uprave – prikaz odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske
pip - 7.2007, str. 3
Trebaju li nam promjene u nekim aspektima oporezivanja (nepokretne) imovine?
pip - 7.2007, str. 5
Građanskopravna odgovornost za štete nastale zbog liječničke greške (I. dio)
pip - 7.2007, str. 12
Ustupanje ("iznajmljivanje") radnika i problem subordinacije (općenito)
pip - 7.2007, str. 19
Mjere održavanja reda na raspravama i sjednicama tijela javne vlasti: kako prisilno provesti mjeru udaljenja?
pip - 7.2007, str. 24
Zaštita prava malih dioničara s posebnim naglaskom na prava manjinskih dioničara
pip - 7.2007, str. 27
Squeez out (prijenos dionica manjinskih dioničara)
pip - 7.2007, str. 37
Pravni status zaklade
pip - 7.2007, str. 42
Novosti u Zakonu o obrtu
pip - 7.2007, str. 46
Izbor nadležnog suda i mjerodavnog prava u ugovorima o nekretninama s međunarodnim obilježjem
pip - 7.2007, str. 48
Usklađivanje oporezivanja poduzeća pod okriljem EU
pip - 7.2007, str. 59
Zemljišna uprava i katastar u Švedskoj
pip - 7.2007, str. 69
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 7.2007, str. 74
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 7.2007, str. 77
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 7.2007, str. 79
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 7.2007, str. 82
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
pip - 7.2007, str. 87
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
pip - 7.2007, str. 91
Središnji državni ured za upravu
pip - 7.2007, str. 92
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
pip - 7.2007, str. 95
Obvezno pravo
pip - 7.2007, str. 98
Stvarno pravo
pip - 7.2007, str. 98
Pravo trgovačkih društava
pip - 7.2007, str. 99
Pravo vrijednosnih papira
pip - 7.2007, str. 100
Radno pravo
pip - 7.2007, str. 101
Parnični postupak
pip - 7.2007, str. 101
Ovršno pravo
pip - 7.2007, str. 103
Prekršajno pravo
pip - 7.2007, str. 104
Porezno pravo
pip - 7.2007, str. 106
Porez na dohodak
pip - 7.2007, str. 107
Porezno pravo
pip - 7.2007, str. 108
Porez na dodanu vrijednost
pip - 7.2007, str. 109
Trgovačko pravo
pip - 7.2007, str. 110
Radno pravo
pip - 7.2007, str. 111
Odgovori na pitanja
pip - 7.2007, str. 113
Pregled novih propisa
pip - 7.2007, str. 117