Pravo i porezi

Pravilnik o stručnim ispitima za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva
pip - 8.2006, str. 3
Zastara tražbine naknade neimovinske štete pretrpljene zbog nedopuštenoga otkaza ugovora o radu
pip - 8.2006, str. 14
Inozemna poslovna jedinica za usluge
pip - 8.2006, str. 16
Status i pobijanje ugovora o cesiji sklopljenog prije otvaranja stečajnog postupka
pip - 8.2006, str. 19
Istek roka za donošenje rješenja o ukidanju po pravu nadzora
pip - 8.2006, str. 25
Neka pitanja u vezi s imenovanjem pročelnika lokalnih upravnih tijela - primjer iz prakse
pip - 8.2006, str. 27
Statut medija prema Zakonu o medijima
pip - 8.2006, str. 31
Odgovornost za štetu koju počini divljač
pip - 8.2006, str. 35
Strukovno (dodatno) mirovinsko osiguranje
pip - 8.2006, str. 38
Pravni okvir za oporezivanje elektroničkih usluga PDV-om u EU
pip - 8.2006, str. 46
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 8.2006, str. 50
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 8.2006, str. 51
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 8.2006, str. 55
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 8.2006, str. 56
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ure]enja i graditeljstva
pip - 8.2006, str. 60
Središnji državni ured za upravu
pip - 8.2006, str. 64
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
pip - 8.2006, str. 68
Državni inspektorat
pip - 8.2006, str. 69
Obvezno pravo
pip - 8.2006, str. 70
Pravo trgovačkih društava
pip - 8.2006, str. 72
Pravo obrta
pip - 8.2006, str. 72
Autorsko pravo
pip - 8.2006, str. 73
Radno pravo
pip - 8.2006, str. 73
Parnični postupak
pip - 8.2006, str. 74
Ovršni postupak
pip - 8.2006, str. 77
Stečajno pravo
pip - 8.2006, str. 78
Upravno pravo
pip - 8.2006, str. 78
Porez na dohodak u obrtništvu
pip - 8.2006, str. 80
Porezno pravo
pip - 8.2006, str. 81
Porez na dohodak od nasljedstva
pip - 8.2006, str. 82
Porezno pravo - PDV
pip - 8.2006, str. 83
Porezno pravo - porezi pri uvozu
pip - 8.2006, str. 83
Porez na dohodak u obrtništvu
pip - 8.2006, str. 84
Pravo trgovačkih društava
pip - 8.2006, str. 84
Stečajno pravo
pip - 8.2006, str. 86
Radno pravo
pip - 8.2006, str. 86
Socijalno pravo
pip - 8.2006, str. 87
Odgovori na pitanja
pip - 8.2006, str. 88
Pregled novih propisa
pip - 8.2006, str. 94