Pravo i porezi 8/2006

Pravilnik o stručnim ispitima za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva
Autor: Prof. dr. sc. Jozo ČIZMIĆ
Zastara tražbine naknade neimovinske štete pretrpljene zbog nedopuštenoga otkaza ugovora o radu
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Inozemna poslovna jedinica za usluge
Autor: Mr. sc. Bojan HUZANIĆ, dipl. iur.
Status i pobijanje ugovora o cesiji sklopljenog prije otvaranja stečajnog postupka
Autor: Nevenka SILADI RSTIĆ, dipl. iur.
Istek roka za donošenje rješenja o ukidanju po pravu nadzora
Autor: Dunja JURIĆ KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Neka pitanja u vezi s imenovanjem pročelnika lokalnih upravnih tijela - primjer iz prakse
Autor: Mr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur.
Statut medija prema Zakonu o medijima
Autor: Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.
Odgovornost za štetu koju počini divljač
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.
Strukovno (dodatno) mirovinsko osiguranje
Autor: Mr. sc. Mihovil RISMONDO, dipl. iur.
Pravni okvir za oporezivanje elektroničkih usluga PDV-om u EU
Autor: Mr. sc. Dinka ANTIĆ, dipl. iur.
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ure]enja i graditeljstva
Središnji državni ured za upravu
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Državni inspektorat
Obvezno pravo
Pravo trgovačkih društava
Pravo obrta
Autorsko pravo
Radno pravo
Parnični postupak
Ovršni postupak
Stečajno pravo
Upravno pravo
Porez na dohodak u obrtništvu
Porezno pravo
Porez na dohodak od nasljedstva
Porezno pravo - PDV
Porezno pravo - porezi pri uvozu
Porez na dohodak u obrtništvu
Pravo trgovačkih društava
Stečajno pravo
Radno pravo
Socijalno pravo
Odgovori na pitanja