Pravni okvir za oporezivanje elektroničkih usluga PDV-om u EU

Časopis: Pravo i porezi - 8.2006
Članak:
Pravni okvir za oporezivanje elektroničkih usluga PDV-om u EU
Stranica:
46.
Autor/i:
Mr. sc. Dinka ANTIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Brz razvoj telekomunikacija i informatike revolucionarno je utjecao na poslovanje poslovnih subjekata. Već je postalo nezamislivo da ti subjekti nemaju uspostavljenu vlastitu web stranicu, putem koje komuniciraju sa sadašnjim i potencijalnim poslovnim partnerima i obavljaju promidžbu društva i njegova poslovnog portfelja. Osim provider-a koji, osim registracije domene i web hosting-a pružaju različite usluge, osnovano je mnogo društava i agencija koje se bave pružanjem usluga pomoću računalnih mreža, od klasične obrade podataka, prodaje programskih aplikacija, do izrade web prezentacija i uspostave baza podataka koje se pretražuju preko Interneta. Bez elektroničkih usluga nemoguće je poslovanje elektroničkim putem (e-commerce), on line prodaja, aukcijska prodaja i sl.
Hashtags: