Porezno pravo - porezi pri uvozu

Časopis: Pravo i porezi - 8.2006
Članak:
Porezno pravo - porezi pri uvozu
Stranica:
83.
Autor/i:
Sažetak:
    Carina/uvozni porez na dodanu vrijednost/porez na duhan
Hashtags: