Parnični postupak

Časopis: Pravo i porezi - 8.2006
Članak:
Parnični postupak
Stranica:
74.
Autor/i:
Sažetak:
    Nadležnost općinskog suda (čl. 34. ZPP-a)
  • Prekid postupka (čl. 214. ZPP-a)
  • Dopuštenost revizije protiv presude (čl. 382. ZPP-a)
  • Dopuštenost revizije protiv presude kojom je odlučeno o tužbenom i protutužbenom zahtjevu ocjenjuje se samostalno u odnosu prema svakom od tih zahtjeva
  • Odbačaj nedopuštene revizije podnesene protiv presude
  • Revizija protiv rješenja (čl. 400. ZPP-a)
Hashtags: