Zastara tražbine naknade neimovinske štete pretrpljene zbog nedopuštenoga otkaza ugovora o radu

Časopis: Pravo i porezi - 8.2006
Članak:
Zastara tražbine naknade neimovinske štete pretrpljene zbog nedopuštenoga otkaza ugovora o radu
Stranica:
14.
Autor/i:
Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U sudskoj praksi brojni su sudski sporovi u kojima se zahtijeva ostvarenje prava na naknadu štete, a među njima i sporova za naknadu štete iz radnog odnosa koju zahtijeva radnik protiv poslodavca. S tim u vezi bitno je pitanje zastare tražbine navedene štete, o čemu možete pročitati u nastavku članka.
Hashtags: