Istek roka za donošenje rješenja o ukidanju po pravu nadzora

Časopis: Pravo i porezi - 8.2006
Članak:
Istek roka za donošenje rješenja o ukidanju po pravu nadzora
Stranica:
25.
Autor/i:
Dunja JURIĆ KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Upravni akti podliježu hijerarhijskom nadzoru. Osobiti slučajevi poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja kao mogući izvanredni pravni lijekovi (sredstva) propisani su ponajprije općim postupovnim pravom. Te se mjere odnose na upravne akte različite vrste i pravne naravi donesene kako u jednostranačkim tako i u dvostranačkim (i višestranačkim) upravnim stvarima.

U ovom je članku pitanje isteka roka za donošenje hijerarhijske nadzorne mjere prikazano na primjeru jednostranačke upravne stvari u kojoj je konačno favorabilno1 rješenje doneseno uz očitu povredu materijalnoga zakona. Zbog supstancijalne sličnosti dan je kratak osvrt na istek roka za reviziju prema posebnim propisima.

Svojstvo konačnosti i pravomoćnosti favorabilan upravni akt u jednostranačkoj stvari stječe - što je očekivano - bez ispitivanja njegove zakonitosti putem instancijske upravne kontrole odnosno u upravnom sporu. Naime, stranka čijim interesima rješenje pogoduje nema motiv za ulaganje pravnog lijeka, a stranke sa suprotnim interesom u ovom postupku - nema.

Hashtags: