Središnji državni ured za upravu

Časopis: Pravo i porezi - 8.2006
Članak:
Središnji državni ured za upravu
Stranica:
64.
Autor/i:
Sažetak:
  Tumačenje čl. 39. st. 1. al. 5. Kolektivnog ugovora
 • Tumačenje čl. 39. st. 3. i čl. 10. st. 2. Kolektivnog ugovora
 • Tumačenje čl. 48. Kolektivnog ugovora
 • Tumačenje čl. 46. st. 1. al. 3. Kolektivnog ugovora
 • Tumačenje čl. 44. Kolektivnog ugovora
 • Tumačenje čl. 27., 39. st. 4. i 49. Kolektivnog ugovora
 • Tumačenje čl. 52. st. 6. Kolektivnog ugovora
 • Tumačenje čl. 39. Kolektivnog ugovora
 • Tumačenje čl. 3. i 50. Kolektivnog ugovora
 • Tumačenje čl. 50. i 52. Kolektivnog ugovora
Hashtags: