Obvezno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 8.2006
Članak:
Obvezno pravo
Stranica:
70.
Autor/i:
Sažetak:
    Načelo savjesnosti i poštenja (čl. 12. ZOO-a)
  • Izjava volje (čl. 28. ZOO-a)
  • Odgovornost države za štetu (čl. 154. ZOO-a)
  • Naknada materijalne štete u slučaju smrtI (čl. 194. ZOO-a)
  • Kamate na kamate (čl. 400. ZOO-a)
Hashtags: