Statut medija prema Zakonu o medijima

Časopis: Pravo i porezi - 8.2006
Članak:
Statut medija prema Zakonu o medijima
Stranica:
31.
Autor/i:
Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Zakon o medijima propisuje obvezu donošenja statuta kojim se uređuju odnosi između novinara, glavnog urednika i nakladnika, te njihova međusobna prava i obveze. Statut medija je samoregulativni akt kojim se osobito utvrđuje način sudjelovanja novinara u postupku imenovanja i razrješenja glavnog urednika, sloboda rada i odgovornost novinara, te uvjeti i postupak prema kojem glavni urednik i urednici imaju pravo na ostavku uz pravičnu otpremninu u slučajevima takve promjene u članskoj ili upravljačkoj strukturi medija koja dovodi do bitne promjene u programskoj osnovi ili programskom sadržaju toga medija (tzv. klauzula savjesti). Statut medija donose nakladnik i predstavnik novinara uz prethodnu suglasnost većine ukupnoga broja novinara medija. Novinari biraju svojega predstavnika većinom glasova.
Hashtags: