Strukovno (dodatno) mirovinsko osiguranje

Časopis: Pravo i porezi - 8.2006
Članak:
Strukovno (dodatno) mirovinsko osiguranje
Stranica:
38.
Autor/i:
Mr. sc. Mihovil RISMONDO, dipl. iur.
Sažetak:
Potreba za razmatranjem sustavnog uređivanja strukovnog mirovinskog osiguranja u RH pojavila se u postupku njezina pristupanja EU i usklađivanja njezina zakonodavstva s pravnom stečevinom EU (acquis communautaire). Za Hrvatsku, u kojoj se ovom obliku mirovinskog osiguranja dosad nije pridavala neka pozornost, u sustavu mirovinskog osiguranja naslijeđenom od bivšeg socijalističkog uređenja, a ni prigodom mirovinske reforme, kad je od 1999. odnosno 2002. uveden postojeći troslojni mirovinski sustav, razmatranje strukovnog mirovinskog osiguranja i njegovo sustavno uređivanje predstavlja više od pukog usklađivanja njezina zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. Zato ćemo se u idućim razmatranjima pozabaviti ovim oblikom mirovinskog osiguranja koje bi moglo biti vrlo zanimljivo i važno u daljnjem razvoju mirovinskog sustava u RH, osobito nakon njezina pristupanja EU, a posebice značajno za postizanje jednoga od ciljeva mirovinske reforme, tj. uspostave oblika mirovinskog osiguranja, alternativnih obveznom mirovinskom sustavu i osiguranja bolje i potpunije buduće socijalne sigurnosti radnika i članova njihovih obitelji.
Hashtags: