Pravo trgovačkih društava

Časopis: Pravo i porezi - 8.2006
Članak:
Pravo trgovačkih društava
Stranica:
72.
Autor/i:
Sažetak:
    Odgovornost članova trgovačkog društva (čl. 10. ZTD-a)
Hashtags: