Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ure]enja i graditeljstva

Časopis: Pravo i porezi - 8.2006
Članak:
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ure]enja i graditeljstva
Stranica:
60.
Autor/i:
Sažetak:
    Dokazivanje uporabljivosti građevnih proizvoda
  • Građevinska (bruto) površina građevine
  • Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji - naplata vodnoga doprinosa kao uvjeta za izdavanje građevinske dozvole, odnosno potvrde glavnog projekta
  • Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o. iz Zagreb - primjena Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade
  • Dokazivanje uporabljivosti ljepila za keramiku, masa za finu obradu zida i poda
  • HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. iz Zagreba, gradnja bez građevinske dozvole
  • "O." d.o.o. iz O. - tumačenje Zakona o gradnji
Hashtags: