Odgovornost za štetu koju počini divljač

Časopis: Pravo i porezi - 8.2006
Članak:
Odgovornost za štetu koju počini divljač
Stranica:
35.
Autor/i:
Zinka BULKA, dipl. iur.
Sažetak:
Autorica u ovome članku na pregledan i zanimljiv način razmatra pitanja vezana uz štetu koju prouzroči divljač kako u lovištu tako i na javnim dobrima, primjerice na prometnicama.
Hashtags: