Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

Časopis: Pravo i porezi - 8.2006
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Stranica:
51.
Autor/i:
Sažetak:
    Isplata raznih novčanih pomoći radnicima
  • Oporezivanje naknade štete zbog posljedica nesreće na radu
  • Porez na dohodak od primitka po osnovi djelatnosti športskih sudaca
  • Oporezivanje naknada za službena putovanja pri isplati športskih stipendija, naknada za športska usavršavanja i nagrada za športska ostvarenja
Hashtags: