Odgovori na pitanja

Časopis: Pravo i porezi - 8.2006
Članak:
Odgovori na pitanja
Stranica:
88.
Autor/i:
Sažetak:
    Korištenje godišnjega odmora u dijelovima
  • Godišnji odmor kod dva poslodavca
  • Razmjerni dio godišnjega odmora i "regres"
  • Korištenje godišnjega odmora - stjecanje prava
  • Usluge prijevoza zaposlenika na posao i s posla
  • Primjena MSFI-a i MRS-a u 2006. godini
  • Dohodak od imovinskih prava
  • Dohodak od otuđenja imovine
  • Minuli rad i dodatak na plaću za taj rad
Hashtags: