Pravo i porezi

Statusne promjene dioničkih društava - pripajanje i spajanje
pip - 9.2004, str. 3
Prikaz najvažnijih odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
pip - 9.2004, str. 14
Rimska konvencija o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze iz 1980. i njezina predstojeća transformacija
pip - 9.2004, str. 24
Izvanredni pravni lijekovi - revizija prema zakonskim novelama
pip - 9.2004, str. 30
Zakon o gradnji - prikaz novosti
pip - 9.2004, str. 41
Ciljevi oporezivanja
pip - 9.2004, str. 46
Dostava poreznog akta
pip - 9.2004, str. 51
Zaštita osobnih podataka u mirovinskom osiguranju
pip - 9.2004, str. 54
Obračun plaće kao ovršna isprava i prisilna naplata plaće
pip - 9.2004, str. 57
Obveznopravni odnos - promjene na strani dužnika
pip - 9.2004, str. 64
Usklađivanje hrvatskih propisa o carinskim oslobođenjima s propisima EZ
pip - 9.2004, str. 66
Harmonizacija propisa o carinskim mjerama radi zaštite žiga u RH s rješenjima europskog prava
pip - 9.2004, str. 71
Društveno poticana stanogradnja - osnivanje neprofitne pravne osobe
pip - 9.2004, str. 76
Zaštita potrošača u hrvatskom pravu - dobar ili loš primjer zakonodavstva
pip - 9.2004, str. 81
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 9.2004, str. 86
Ministarstvo pravosuđa
pip - 9.2004, str. 89
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
pip - 9.2004, str. 93
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
pip - 9.2004, str. 95
Stvarno pravo
pip - 9.2004, str. 96
Obvezno pravo
pip - 9.2004, str. 96
Pravo trgovačkih društava
pip - 9.2004, str. 98
Radno pravo
pip - 9.2004, str. 98
Porezno pravo
pip - 9.2004, str. 99
Autorsko pravo
pip - 9.2004, str. 101
Parnični postupak
pip - 9.2004, str. 101
Stečajno pravo
pip - 9.2004, str. 103
Sudski registar
pip - 9.2004, str. 103
Upravno pravo
pip - 9.2004, str. 104
Kazneno pravo
pip - 9.2004, str. 107
Porez na dohodak
pip - 9.2004, str. 109
PDV - Porez na promet
pip - 9.2004, str. 109
Pravo trgovačkih društava
pip - 9.2004, str. 111
Pravo dioničkih društava
pip - 9.2004, str. 112
Privredno pravo
pip - 9.2004, str. 112
Radno pravo
pip - 9.2004, str. 113
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 9.2004, str. 115
Odgovori na pitanja
pip - 9.2004, str. 123
Pregled novih propisa
pip - 9.2004, str. 130
Zakon o komunalnom gospodarstvu
pip - 9.2004, str. 1