Pravo i porezi

Novosti u ZPP-u
pip - 10.2008, str. 3
Prekogranični i poreznopravni aspekti djelovanja investicijskih fondova (II.)
pip - 10.2008, str. 16
Primjena intertemporalnih pravila pri rješavanju privatnopravnih situacija s međunarodnim obilježjem – poredbnopravna razmatranja
pip - 10.2008, str. 28
O procesnim pretpostavkama za naknadu neimovinske štete po Zakonu o medijima
pip - 10.2008, str. 33
Fleksibilizacija tržišta rada
pip - 10.2008, str. 42
Njemački Zakon o procjeni za potrebe oporezivanja
pip - 10.2008, str. 46