O procesnim pretpostavkama za naknadu neimovinske štete po Zakonu o medijima

Časopis: Pravo i porezi - 10.2008
Članak:
O procesnim pretpostavkama za naknadu neimovinske štete po Zakonu o medijima
Stranica:
33.
Autor/i:
Autor: Vicko PRANČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Ustav Republike Hrvatske je u odredbi čl. 3. st. 1. poštivanje prava čovjeka uvrstio u najviše vrednote ustavnog poretka RH te je u odredbi čl. 22. st. 1. propisao nepovredivost čovjekove osobnosti. S druge strane, Ustav je u osobne i političke slobode i prava, između ostalog, svrstao i slobodu mišljenja i izražavanja misli, što često dovodi do povrede prava osobnosti sredstvima priopćavanja, a to onda rezultira brojnim zahtjevima za naknadu štete. U ovom članku autor razjašnjava kako treba prosuđivati pojam nematerijalne štete iz odredbe čl. 22. st. 1. Zakona o medijima s obzirom na opće propise obveznog prava te procesne pretpostavke za naknadu nematerijalne/neimovinske štete po odredbama ZM-a.
 1. Sloboda mišljenja i izražavanja misli i pravo osobnosti
 2. Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje:konvencija)
 3. Definiranje pojma štete iz članka 22. stavka 1. zm-a
 4. Oblici naknade nematerijalne/neimovinske štete prema odredbama ZM-a
 5. Prethodno obraćanje oštećenika nakladniku kao procesna pretpostavka za naknadu štete
 6. O izvansudskom roku u kojem se oštećenik mora obratiti nakladniku
 7. Analiza prijedloga zakona o medijima u vezi s rokom za ispravak sporne informacije
 8. Obraćanje oštećenika glavnom uredniku medija radi ispravka sporne informacije i podnošenje tužbe radi naknade štete
 9. Pravno shvaćanje Vrhovnog suda RH
 10. Prekluzivni rok i odbacivanje tužbe
 11. Prijedlog za dopunu i preciziranje nekih odredaba ZM-a
 12. O primjeni relevantnoga materijalnog prava kada je šteta počinjena informacijom u mediju prije stupanja na snagu ZM-a
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #GrađanskoPravo, #GrašanskoPostupovnoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo, #Pravo, #Pravo, #UpravnoPravo