Novosti u ZPP-u

Časopis: Pravo i porezi - 10.2008
Članak:
Novosti u ZPP-u
Stranica:
3.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Sažetak:
Na svojoj V. sjednici po hitnom postupku, 2. srpnja 2008., Hrvatski je sabor s 93 glasa "za" i jednim suzdržanim, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku u skladu sa Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, br. P.Z.E. 108. Autorica stoga u ovom članku analizira novosti koje se ovim izmjenama uvode u parnični postupak.
  1. Uvod
  2. Promjene u općim odredbama
  3. Postupak pred prvostupanjskim sudom
  4. Drugostupanjski postupak
  5. Revizija
  6. Sporovi male vrijednosti
  7. Drugi posebni postupci
  8. Posebne odredbe o ostvarivanju pravosudne suradnje u Europskoj uniji
  9. Prijelazne i završne odredbe
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #GrašanskoPostupovnoPravo, #Pravo