Primjena intertemporalnih pravila pri rješavanju privatnopravnih situacija s međunarodnim obilježjem – poredbnopravna razmatranja

Časopis: Pravo i porezi - 10.2008
Članak:
Primjena intertemporalnih pravila pri rješavanju privatnopravnih situacija s međunarodnim obilježjem – poredbnopravna razmatranja
Stranica:
28.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Krešimir SAJKO
Sažetak:
U ovom se članku razmatraju promjene prava u vremenskom slijedu koje utječu na utvrđivanje i primjenu prava u međunarodnom privatnom pravu. Razmatraju se učinci promjena kolizijskih pravila legis fori, tj. kolizijska pravila države foruma, zatim promjena sadržaja poveznica (promjenjivost statuta), te promjena materijalnog prava legis causae, tj. prava koje se na pravni odnos primjenjuje u cjelini. O učincima i promjenama kolizijskih pravila rijetko se donose izričiti propisi, pa se praznina popunjava odredbama o intertemporalnom važenju materijalnog prava, koje se u pravilu zasnivaju na načelu neretroaktivnosti. No, od takvog se općeg rješenja odstupa ako je riječ o učincima promjene prava na trajne situacije. Što se tiče promjena sadržaja poveznica i promjena legis causae, učinci prvih promjena ocjenjuju se analogno rješenjima utvrđenima za promjene kolizijskih pravila legis fori, dok se učinci promjena legis causae utvrđuju onako kako se propisuje prijelaznim odredbama države legis causae, dakle države čije je materijalno pravo mjerodavno.
  1. Uvod
  2. Promjene kolizijskih pravila legis fori (conflit transitoire international; changes in the conflict rule of the forum; intertemporales ipr)
  3. Promjenjivost statuta (conflits mobiles; conflitto mobile; statutenwechsel; changes in the connecting factor)
  4. Promjena materijalnog prava legis causae (conflit transitoire de droit etranger; changes in the lex causae)
Hashtags:
#Pravo