Pravo i porezi 4/2007

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Javno-privatno partnerstvo u Hrvatskoj
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Nadzorni odbor - način rada
Autor: Akademik Jakša BARBIĆ
Investicijski fondovi koji ulažu u nekretnine prema Zakonu o investicijskim fondovima
Autor: Prof. dr. sc. Edita ČULINOVIĆ-HERC
Odluka Ustavnog suda RH o ukidanju tzv. revizijskih ograničenja iz ZPP-a
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Poništenje pravomoćnog rješenja o izvlaštenju - deeksproprijacija
Autor: Dr. sc. Jadranko CRNIĆ, dipl. iur.
Odlučivanje o vraćanju na rad i prestanku službe u istom rješenju – primjer iz prakse
Autor: Mr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur.
Zastara kod ugovora o prometu roba i usluga
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Zlouporaba bolovanja i otkazivanje ugovora o radu tijekom bolovanja
Autor: Kristian PLAZONIĆ, dipl. iur.
Napori EU radi usklađenja sustava oporezivanja osobnih motornih vozila
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Međunarodna nadležnost za potrošačke sporove u europskom pravu
Autor: Doc. dr. sc. Davor BABIĆ, dipl. iur.
Prikaz osnova za izradu zakona o općem upravnom postupku republike Hrvatske iz smjernica koje je usvojila vlada Republike Hrvatske (smjernice usvojene na sjedni
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Središnji državni ured za upravu
Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstva
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
Obvezno pravo
Pravo trgovačkih društava
Radno pravo
Parnični postupak
Ovršno pravo
Stečajno pravo
Prekršajno pravo
Upravno pravo
Porez na dodanu vrijednost
Trgovačko pravo
Obvezno pravo
Radno pravo
Odgovori na pitanja