Pravo i porezi

Javno-privatno partnerstvo u Hrvatskoj
pip - 4.2007, str. 3
Nadzorni odbor - način rada
pip - 4.2007, str. 12
Investicijski fondovi koji ulažu u nekretnine prema Zakonu o investicijskim fondovima
pip - 4.2007, str. 16
Odluka Ustavnog suda RH o ukidanju tzv. revizijskih ograničenja iz ZPP-a
pip - 4.2007, str. 28
Poništenje pravomoćnog rješenja o izvlaštenju - deeksproprijacija
pip - 4.2007, str. 33
Odlučivanje o vraćanju na rad i prestanku službe u istom rješenju – primjer iz prakse
pip - 4.2007, str. 37
Zastara kod ugovora o prometu roba i usluga
pip - 4.2007, str. 42
Zlouporaba bolovanja i otkazivanje ugovora o radu tijekom bolovanja
pip - 4.2007, str. 44
Napori EU radi usklađenja sustava oporezivanja osobnih motornih vozila
pip - 4.2007, str. 51
Međunarodna nadležnost za potrošačke sporove u europskom pravu
pip - 4.2007, str. 64
Prikaz osnova za izradu zakona o općem upravnom postupku republike Hrvatske iz smjernica koje je usvojila vlada Republike Hrvatske (smjernice usvojene na sjedni
pip - 4.2007, str. 76
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 4.2007, str. 77
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina
pip - 4.2007, str. 81
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 4.2007, str. 82
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 4.2007, str. 86
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 4.2007, str. 88
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 4.2007, str. 89
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
pip - 4.2007, str. 93
Središnji državni ured za upravu
pip - 4.2007, str. 99
Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
pip - 4.2007, str. 101
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstva
pip - 4.2007, str. 102
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
pip - 4.2007, str. 105
Obvezno pravo
pip - 4.2007, str. 106
Pravo trgovačkih društava
pip - 4.2007, str. 108
Radno pravo
pip - 4.2007, str. 109
Parnični postupak
pip - 4.2007, str. 109
Ovršno pravo
pip - 4.2007, str. 111
Stečajno pravo
pip - 4.2007, str. 112
Prekršajno pravo
pip - 4.2007, str. 113
Upravno pravo
pip - 4.2007, str. 115
Porez na dodanu vrijednost
pip - 4.2007, str. 117
Trgovačko pravo
pip - 4.2007, str. 119
Obvezno pravo
pip - 4.2007, str. 119
Radno pravo
pip - 4.2007, str. 122
Odgovori na pitanja
pip - 4.2007, str. 123
Pregled novih propisa
pip - 4.2007, str. 127