Međunarodna nadležnost za potrošačke sporove u europskom pravu

Časopis: Pravo i porezi - 4.2007
Članak:
Međunarodna nadležnost za potrošačke sporove u europskom pravu
Stranica:
64.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Davor BABIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U časopisu Pravo i porezi, br. 2/07., str. 84. do 89. objavili smo članak o razvoju zaštite potrošača u pravu EZ-a i razlozima koji su doveli do usvajanja novog pristupa u uređenju predmetne politike. U ovome broju našega časopisa nastavljamo s razmatranjem ove teme na način da se u članku obrađuju pitanja vezana uz međunarodnu nadležnost za potrošačke sporove u europskome pravu.
  1. Uvod
  2. Polje primjene odredaba o nadležnosti za potrošačke sporove
  3. Kriteriji za zasnivanje nadležnosti
  4. Sporazum o nadležnosti
  5. Zaključak
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #GrašanskoPostupovnoPravo, #Pravo, #Pravo, #PravoEU