Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstva

Časopis: Pravo i porezi - 4.2007
Članak:
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstva
Stranica:
102.
Autor/i:
Sažetak:
    Oblik i veličina građevne čestice za golf igralište
  • Izdavanje dozvola za sidrišta i uzgajališta ribe i školjaka
  • Važenje uvjeta uređenja prostora u obnovi postupka izdavanja građevne dozvole
  • Rekonstrukcija i adaptacija prema Zakonu o gradnji
  • Ugradnja građevnog materijala koji nije predviđen glavnim projektom
  • Pojašnjenje pojma "početak gradnje"
  • Građevinska dozvola za gradnju bazena
Hashtags: