Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Časopis: Pravo i porezi - 4.2007
Članak:
Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
Stranica:
101.
Autor/i:
Sažetak:
    Radni odnos - ugovor o djelu
  • Ugovorna zabrana utakmice - naknada plaće
  • Predstavnik radnika u nadzornom odboru - ustanove
Hashtags: