Nadzorni odbor - način rada

Časopis: Pravo i porezi - 4.2007
Članak:
Nadzorni odbor - način rada
Stranica:
12.
Autor/i:
Akademik Jakša BARBIĆ
Sažetak:
U časopisu RRiF, br. 2/07., str. 176. do 183. objavili smo članak o ovlastima nadzornog odbora u utvrđivanju financijskih izvješća. U ovome broju našega časopisa nastavljamo s razradom ove tematike pojašnjavanjem pitanja vezanih uz način rada nadzornog odbora dioničkog društva.
Hashtags:
#Pravo, #ZTD