Pravo trgovačkih društava

Časopis: Pravo i porezi - 4.2007
Članak:
Pravo trgovačkih društava
Stranica:
108.
Autor/i:
Sažetak:
    Opoziv članova nadzornog odbora (čl. 259. ZTD-a)
Hashtags: